Résultats exceptionnels

Prochaine vente

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                              Exposition :     

                                                   du samedi 17 au dimanche 18 mars et

                                               du mardi 20 au jeudi 22 mars de 10 à 18h.

                                                                          Tentoonstelling :

                                               van zaterdag 17 tot zondag 18 maart en van

                                           dinsdag 20 tot donderdag 22 maart van 10 tot 18u.
Les ordres d'achat doivent nous parvenir le vendredi 23 mars 2018 avant 18h.

Aankooporders moeten ons uiterlijk vrijdag 23 maart 2018 om 18u te bereiken.