Vente publique de livres et de g

Recherche:  Voir les artistes Affichage en liste Affichage par photos

Lot 0105

NEDERLAND.- Codicille

van de Nederlandsche Oorloghe waer in Sy eenighe Vrieden, VVel-doenders ende Dienaren, in haer principael Testament van date den tvveeden Februarij 1609 vergheten zynde, van haer overighe goederen yet-vvat tot een Testament beset, ende haers Erfs mede-deelachtigh gemaeckt heeft op den 12 Martij des selven laers. Noch een wellecom-Dicht van het Bestandt. Noch andere ghedichten van Bestandighe Vrede. Alle door Yemand van VVaer-Mond. Tot Franc end al by Frederijck de Vrije, s.d. (ca 1609), 8°, 6 p., débroché, pet. mouill. claire dans la marge.

Estimation : 25/50€
Adjugé: 55€