Vente publique de livres et grav

Recherche:  Voir les artistes Affichage en liste Affichage par photos

Lot 0076

[JACOBSZ (Heyman)].

Den nieuwen kleynen herbarius inhoudende de kracht ende operatie van alle de gemeene kruyden ende bekende vruchten die men dagelyks gebruykt waer door men (met Gods hulpe) een ider zijn gesonheyd kan onderhouden ende veelderhande siekten genesen. Van nieuws oversien, vermeerdert en op vele plaetsen verbetert door H.J. Tot Gend, Jan Gimblet, s.d. (vers 1785), in-12, 169-[8 : catalogue du libraire] p., demi-basane noire, dos lisse, titre et roulettes dorés, plats frot., qq. ff. courts en tête, plus. ff. d'annotations du 19e siècle (de le Court, 665).

Estimation : 100/150€
Adjugé: 200€