Lot n°0459

VAN HAGELAND (A.). - Hendrik Conscience en het volksleven. Leuven, Davidsfonds, 1953, 8°, br./ WIJN (E.). Losse bijdrage tot de volkenkunde, folklore, legenden, volksremedies, kinderspelen, gebruiken en stadsbeelden, en volkstypen. Antw., E. Wyn, 1937, 8°, br., décharge à la couv./ HIEL (L.). Kinderspelen en liedjes uit het land van Dendermonde. Gent, Vyncke, 1931, musique notée, br., décharge au 1er plat. Tiré à 250 ex. num./ BUERBAUM (J.). Straatjesvolk. Antw., Patria, s.d., 8°, br./ DEPRAETERE (H.). Brokken uit het West-Vlaamsch volksleven. Ill. van A. Moortgat. Tielt, Lannoo, s.d., 8°, br., coin écorné./ VAN DER LINDEN (R.). Het bolspel in Vlaanderen vroeger en nu. S.l., Kon. Bond der Oostvlaamse volkskundigen, 1966, 8°, ill., br./ DE HAAN (T.W.R.). Folklore der lage landen. A'dam, Elsevier, 1972, 8°, ill., br./ Samenspraken over het sparen door een lid van de Maatschappij Callier. Vertaald door N. Destanberg. Gent, Annoot-Braeckman, 1868, 8°, pl. perc. verte, manque à la coiffe et en pied de dos, un mors fendu sur env. 6 cm./ De schoen- en laarzenmaker, eene practische handleiding voor Mr. schoen- en laarzenmakers, gezellen, leerlingen enz. tot het bevaardigen van alle tegenwoordig voorkomende soorten van laarzen en schoenen, mitsgaders opmerkingen, om dit beroep in alle opzigten met voordeel uit te oefenen. Leiden, Noothoven van Goor, s.d., 8°, 1 pl. dépl., br., couv. salie./ VER ELST (A.). Folkloristische tijdspiegel voor België. Brussel, Mertens, s.d., 8°, rel. édit., jaq./ Ens. 10 vol.
Estimation: 25/50€
Adjugé: 40€