Lot n°0029

- L'édition la plus complète.- DODOENS (Rembert).- Cruydt-boeck Remberti Dodonaei, volghens sijne laetste verbeteringhe : Met Bijvoeghsels achter elck Capitel, uyt verscheyden Cruydt-beschrijvers : Item, in 't laetste een Beschrijvinghe vande Indiaensche ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften van Carolus Clusius. Nu wederon van nieuws oversien ende verbetert. t'Antwerpen, Inde Plantijnsche Druckerije van Balthasar Moretus, 1644, in-folio, [36, dont titre-frontispice)]-1492-[58-1 (marque typographique)]-1 blanche p., 1453 figures dans le texte, reliure d'époque en cuir brun sur ais de bois, dos à nerfs, plats estampés à froid, fermoirs (petits manques de peau aux plats, usures, dos refait postérieurement, mors fendus, coiffes arasées, manque un fermoir, papier lég. bruni, qq. mouillures claires marginales, petites taches d'encre à la p. 235, déchirure sans perte au f. 683/684, tout derniers f. lég. froissés avec qq. renforts, dernier f. doublé). Exemplaire grand de marges en bel état intérieur. 13de editie ; 5de en laatste Vlaamse editie, 3de editie van het Cruydt-Boeck van 1608. 1/1250 exemplaren gedrukt op gewoon papier. Herdruk van de uitgave van 1618. Laatste, meest uitgebreide editie. Er is niet vermeld wie deze editie heeft verzorgd. Joost van Ravelingen kan het niet zijn geweest, want die was al in 1628 overleden. Vergeleken met de uitgave van 1618 zijn er 14 geheel nieuwe houtsneden, 18 houtsneden werden vervangen door nieuwe en 3 houtsneden werden verplaatst van het aanhangsel naar de tekst. In een exemplaar van de uitgave van 1618 dat Joost van Ravelingen naliet, staan correcties, die in de editie van 1644 zijn overgenomen. Last and most complete edition. The first edition dates from 1556 and was continiously reworked at the end of the 16th and the beginning of the 17th century as botanical knowledge grew with the discovery of the Americas. This edition incorporates all this additional material : the chapter on American plants from the 1608 edition ; plants and drugs of the West and East Indies from the 1618 edition.
Estimation: 2000/3000€
Adjugé: Invendu