Lot n°0032

- Emblemata.- [SPANOGHE (Cornelius Martinus)]. Het verlost Nederland, vereerlyckt door de lang gewenschte aenkomst huner Koninglyke Hooghede, de arts-hertogin Maria Christina, en den Koninglyken Prins Albertus Casimirus [...]. Sans lieu (Delft ?), Uyt de Drukkerey der Waerhyd, sans date (1791), 4°, 280 p. (les 8 premières numérotées en chiffres romains), 29 vignettes dans le texte (8 x 13 cm), demi-veau brun, dos lisse (ex. légèrement dérelié, reliure usée, manque de papier au plats, qq. mouillures claires, le 1er f. de texte est détaché). Cornelius Martinus Spanoghe (1758-1829) was theoloog, vanaf 1781 drukker en boekhandelaar en daarnaast dichter, vertaler en schrijver. Hij begon als religieus en moralistisch dichter en groeide in de jaren 1780 uit tot een van de felste politieke schrijvers van zijn land. In de Zuidelijke, Oostenrijkse Nederlanden, het huidige België, was in die periode, de revolutie losgebarsten. Spanoghe koos niet voor de revolutionairen, maar voor keizer Jozef II en vocht daarmee tegen de stroom in.
Estimation: 100/150€
Adjugé: 90€