Lot n°0026

- Extract uyt de Resolutien van de Edele Mog-Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. Sans lieu [Delft ?], Vrydag den 19 October 1770, in-folio, [2]-22-[2] p., 4 grandes planches dépliantes de canons, cartonnage de l'époque plein papier peigne, étiquette manuscrite au 1er plat (manques au dos). Comprend : Het rapport van de Capiteins du Pont en Musly en van den Verbusser van Dyk, raakende den staat van de twee doorgesaagde stukken Kanon a 12 pond [...].
Estimation: 75/100€
Adjugé: 100€