Lot n°0024

- DE CLERCK (Jan Baptiste) / WIELANT (Philips).- Commentarien gemaekt by d'heer ende meester Jan Baptiste De Clerck, advocaet in den Raed van Vlaenderen, op de Leen-rechten geschreven by M. Philips Wielant. Gendt, Petrus de Goesin, 1771, 8°, [12 (interversion dans le 1er cahier)]-606-LII-[2] p., plein veau brun de l'époque, dos à nerfs décorés (reliure usée, coiffes arasées). Filips Wielant (Gent, 1441 of 1442 - Mechelen, 2 maart 1520), rechtsgeleerde in de Zuidelijke Nederlanden, was burgemeester van het Brugse Vrije, raadsheer in het Parlement van Mechelen, de Raad van Vlaanderen en de Grote Raad van Mechelen. Hij geniet vooral faam als auteur van rechtstraktaten en historische aantekeningen over het graafschap Vlaanderen.
Estimation: 25/50€
Adjugé: 50€