Lot n°0017

- Costumen der statd Lyere [Lier] ende van haeren by-vange, gecolligeert uyt ordinantien van onsen genaedichsten Heere den Coninck, na-volgende sijne Majesteyts Placcaert-brieven, in date des XIII. daeghe van Meerte in't jaer XVCLXIX, naer styl van Brabandt ende in der voor-schreven Stadt Liere gepubliceerdt [...]. Mechelen, Jan Jaye, 1669, 8°, [8]-188-[4] p., vignette de titre aux armes de la ville gravée sur cuivre, pleine basane brune de l'époque, dos à 5 nerfs (rel. frottée et épidermée, taches pp. 95/96, notes manuscrites anciennes p. 105).
Estimation: 50/75€
Adjugé: 90€