Lot n°0051

- Avec 122 planches hors texte.- OUDAAN (Ioachim). Roomsche mogentheyt, of nauuwkeurige beschryving, van de macht en heerschappy der oude Roomsche keyseren. Mitsgaders van de oude romainen manier van oorloghvoeren, oeffening der krijgs-knechten, en helden-stukken in het veroveren van rijken en landschappen [...[ Alles vertoont en aengewesen uyt de oude Roomsche medalien. Verçiert met 122 koopere platen, waer in de afbeeldingh der medalien en besonderheden. Gesneden door R.A. Persijn, A. Bloteling, H. Bary an C. Van Dalen. Amsterdam, Daniel Baccamude voor Frans Kuyper, 1670, petit 4°, beau titre-frontispice gravé, [24]-506-[20]p., 122 gravures hors texte y compris le titre-frontispice, plein vélin de l'époque, dos lisse, titre ms. à l'encre (dos légèrement noirci, qq. rousseurs, marge d'une planche déchirée sans manque). Rare.
Estimation: 100/150€
Adjugé: 150€