Lot n°0011

- Tartarie, Chine...- Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën. Leyden, Pieter vander Aa, 1707, in-12, frontispice, titre, [44] p. Suivi de : Seer aanmerkelyke reys-beschryvingen van Johan du Plan Carpin en B.R. Ascelin, na Tartaryen, en andere Oostersche Volkeren [...]. Leyden, Pieter vander Aa, 1706, [4, dont titre]-87-[5] p., 5 planches dépliantes, dont 1 carte. Suivi de : Aanmerklyke reys, gedaan door Willem Rubriquis [...] na Tartaryen en China. Leyden, Pieter vander Aa, 1706, [6, dont le titre], 171-[15] p., 5 planches dépliantes, dont 1 carte. Ensemble relié en un vol. en plein veau brun, dos à nerfs (reliure moderne sobre). Deux voyages de cette célèbre collection qui compte complet 9 vol. souvent séparés et toujours recherchés.
Estimation: 150/200€
Adjugé: 150€